Calënder dl refudam

Calënder de abineda dl refudam juni - nuvëmber 2024

Datei herunterladen: PDFTabela per la abineda desferenzieda


Perioda 

22/07/2024 (Lunësc)

23/07/2024 (Merdi)

24/07/2024 (Mierculdi)

25/07/2024 (Juebia)

26/07/2024 (Vënderdi)

27/07/2024 (Sada)

29/07/2024 (Lunësc)

30/07/2024 (Merdi)

31/07/2024 (Mierculdi)

01/08/2024 (Juebia)

LAD